CENE PORFIDO KAMNA IN POSTAVLJANJE

 

Najnižja maloprodajna cena Perfido lomljenega kamna je 10 evr za m2, za manjše kose plošč. Cena kamna je višja sorazmerno velikosti plošč. Večja diagonalna dolžina plošč, pomeni višjo ceno, več kot 30 evr m2, ne glede na extra velik format, ki se isporoča po naročilu.

Cene postavitve lomljenega kamna so od 15 evr za m2 za velike površine, do cca 25 evr/m2 za navadne dvoriščne površine. Cena postavitve dolžinskega metra, stopnice in podobno, se obračunava po ceni kvadratnega metra.

Porfido kamen je zelo trden in zato je njegova obdelava zelo draga. Naravno lomljen kamen se samo sortira brez dodatne obdelave, ter je tudi cena precej ugodnejša za večino ljudi. Odvisno od sposobnosti in vloženega truda polagalca tal, z naravno lomljenim kamnom lahko dobimo izjemne tehnične in estetske rezultate.

Rezan, žgan ali ročno in strojno kalan Porfido kamen, sodi v višji cenovni razred isključno zaradi stroškov strojne in ročne obdelave, ampak obdelani in naravno lomljeni kamen sta na koncu enako obstojna.

 

Razlike v ceni navidez enakega Porfida….

 

Na trgu je tudi kamen enakega ali podobnega trgovskega naziva , ampak različne cene, ker je enak ali podoben izdelek nepopolnoma ali napačno deklariran. Ne glede na dobavitelja se Porfido lomljeni kamen razlikuje po nekaj pomembnih lastnosti, ki določajo njegovo ceno:

  1. Trdnost
  2. Velikost plošč
  3. Način sortiranja
  4. Obračun teže po 1/m2
  1. Cena je v veliki meri odvisna od trdnosti kamna. Trdnejši kamen pomeni višjo ceno za njegovo lomljenje. Trdnejši Porfido vpija manj vode, manj ‘’zvoni’’, manj razpoka, ter je veliko obstojnejši. Lahko naredimo enostaven test, ki dokaže trdnost kamna. Od različnih dobaviteljev vzamemo dva kamna podobne debelosti, velikosti in odtenka, ter ju udarjamo vse dokler se en ne razpoči.
  1. Če je na paleti večje število velikih plošč, kamen je dražji. Pri večjem nakupu kamna v kamnolomu pomembna je diagonalna dolžina plošč do do 20 cm / do 30 cm / do 40 cm / do 50 cm itn… Ker je kamen zložen na paleto in lahko vidimo samo bočno stran, se nam zdi, da gre za isti material z različno ceno.
  1. Ko je kamen pozornejše sortiran, pomeni, da je v kamnolomu bilo več odpadkov pri zlaganju na paleto in zato je cena višja. Če ni pozorno sortiran, se odpadki pojavijo pri končnem kupcu med polaganjem, ter je izračun glede nižje cene vprašljiv, razen če drobne kose kamna izkoristimo za izdelavo suhozida ipd.. Cena je odvisna tudi od dodatnega sortiranja odtenkov. Če naročnik zahteva, da bo na paleti samo en določen odtenek kamna, cena je ponavadi višja za 10%.
  1. Pri večjem nakupu se cena kamna obračunava po toni. Ker na terenu ni mogoče natančno ugotoviti debelino plošč (večinoma 5 cm ali 2 cm), lahko samo probližno določimo količino v m2, ki tehta eno tono.

V praksi mali trgovci uporabljajo različne metode, s katerimi približno veličino plošč pretvarjajo v kvadratne metre po paleti. Da bi končni kupec lažje naredil jasnejši finančni kvir za ureditev dvorišča, v oglasih veljajo cene za m2.

Različni dobavitelji različno obračunavajo težo kamna na m2, ker je specifična teža trdnega kamna večja kot specifična teža mehkega kamna. V praksi najdemo primere obračuna porfido kamna debeline 2-5 cm celo od 70 do 85 kg/m2.

V praksi to pomeni, da nam po obračunu70kg/m2 obljubljajo 14,25 m2, ampak za isti kamen debeline 2 do 5 cm po obračunu 85 kg/m2 iz ene tone dobimo 11,75 m2, kar je razlika cca 20%. Po tem je v teoriji kamen enakega trgovskega naziva, ter podobnega ali enakega videza, pri nekaterih maloprodajah cenejši kot pri drugih, v praksi pa je popolnoma drugače.

Iz lastnih izkušnjah lahko povemo, da iz ene tone kamna povprečne debeline 2 do 5 cm, izkušen polagalec tal dobi cca 12,5 do 13 m2 gotove opločene površine.

 

Način polaganja…..

 

Porfido kamen se lahko polaga na različne površine: beton, star beton, elastične podlage, gabione, navpične stene, ravne in poševne strehe, zemljo, pesek in drugo.

  1. Polaganje Porfido kamna na beton

V tem besedilu bomo opisali tehniko polaganja, ki se uporablja za družinska dvorišča, na povprečno stabilnih tleh, pri čem je globina izkopa odvisna od vrste tal in obremenitve.

Izkop in priprava podlage: Najprej je treba določiti višino in padec zgornje površine, ki jo želimo opločiti in potem zračunamo globino izkopa za pripravo podlage. NIČLA je namišljena višina zgornje površine terase, steze ali cestnega pristopa, po katerem bomo hodili ali se vozili. Globino ročnega ali strojnega izkopa zmerimo tako, da od ničle navzdol odštejemo cca 25 cm.

Del izkopane zemlje deponiramo, sipko zemljo pa pustimo ob izkopani površini , ter jo pozneje lahko uporabimo za nivelacijo terena, travnik – opločena površina. Treba je biti pozoren na globino izkopa, ki ne sme biti večja od 25 cm, ker je pomembno, da podlaga ostane kompaktna, v nasprotnem pa bi jo razrahljali.

Poršina izkopa naj ostane gladka in spremlja padec namišljene opločene površine. V najnižjem delu je treba shraniti nekaj prostora za ocejanje vode, ki se bo zbirala pod opločeno površino. Lahko naredimo drenažni vodnjak ampak zunaj opločene površine, ali postavimo drenažne cevi, ki odvečno vodo odvedejo do predvidenega mesta za zbiranje vode, ali jo razlijejo po terenu. Dimenzije drenažnih vodnjakov in cevi so odvisne od veličine opločene površine.

Na površino izkopa postavimo 300 gramski geotekstil, s pregibom najmanj 20 cm, ki pri nabijanju podlage ima namen preprečiti mešanje kamna in zemlje, oziroma predor zemlje navzgor in mešanje s naveženim kamnom. Z uporabo geotekstila dobimo efekt vreče.

Na geotekstil navozimo lokalni, kamniti material za navoz. Večinoma gre za drobljen kamen ali gramoz debeline cca 15 cm, izmerjene pred nabijanjem. Potem s pomočjo ročnega ali vibracijskega nabijalnika nabijemo material do debeline cca 12 cm po nabijanju.

Nasprotno od drobljenega kamna ali gramoza, pesek ohranja vlago in zato ni primeren za drenažno podlago, enako kot ostali lokalni agregati, ki vsebujejo drobne delčke manjše od 2 mm.

Polaganje Porfido kamna: Ročno ali strojno zmešamo suh beton v razmerju 3:1 (tri lopate peska 0 do 4 mm in ena lopata cementa) ter ga navozimo in poteptamo tako, da dobimo plast debelo 5 cm. Na navožen suh beton položimo armaturno mrežo (debelina žice 4-6 mm, velikost okna 15-20 cm, minimalen preklop med mrežami 30 cm).

Spet zmešamo isti material 3:1 ter dodamo vodo in aditiv za počasnejše strjevanje betona, ki je zaradi dolgotrajnosti postopka nujen za kakovostno polaganje, ker se beton brez aditivov v kratkem več ne prijema. V material je treba dodati toliko vode, kolikor je potrebno, da na steno nanešena zmes ostane na navpični površini.

S pomočjo samokolnice nanesemo beton na armaturno mrežo, ga razdelimo z zidarsko žlico na nujno debelino, izberemo ravnejšo stran plošče, obrnemo jo navzgor in damo v beton. Ko se prepričamo, da je plošča na pravem mestu in višini, jo izvadimo in mesto na katerem je bila položena zalijemo s cementnim mlekom (voda-cement-aditiv za prijemanje, ker je Porfido zelo trden in se težko prijema za druge materiale), vrnemo ploščo in jo s pomočjo letvice poravnamo z vodili in ponovimo postopek za ostale plošče.

Najprej polažemo plošče katerih koti se ujemajo, in potem, takoj ali pozneje, izpolnimo prazne prostore z manjšimi kosi. Pri uporabi kladiva nastane veliko odpadnega materiala, ker se kamen redkokdaj razpoka na zaželenem mestu. Če rabimo natančno oblikovan kamen, najprej s spodnje strani narišemo obliko in z rezno ploščo za beton ali kamen zarežemo do polovice debeline kamna. Potem s kladivom udarimo po odvečnem delu plošče in plošča se razpoka v smeri reznega kanala. Na zgornji strani plošče ne bo videti sledi rezanja in plošča bo hrapavo razlomljena.

Pred polaganjem v beton je treba oprati površino porfido kamnitih plošč. Pri lomljenju kamna lahko na površini ostane nekaj praha in peska, ter je treba površino očistiti, ker se v nasprotnem beton pritrdi za peščani prah.

Površino, na katero smo položili plošče, moramo takoj prekriti z najlonsko folijo. Na koncu delovnika je treba celotno poploščeno površino zaliti z vodo in spet prekriti z najlonsko folijo.

Pri strjevanju cement zvišuje temperature in na ta način pospeši izparevanje vode. Pri stiku z najlonom vodna para spremeni agregatno stanje in se pretvarja v kapljice, ki zalivajo svež beton. Na ta način zmanjšamo možnost, da beton ‘’pregori’’, ker med procesom strjevanja beton lahko ostane brez vode največ 1 dan, brez voda pa nekaj dni, kar v praksi zaradi hitenja pogosti ni tako. Zaradi nerazumevanja procesa strjevanja se beton pogosto drobi ali v njem nastanejo razpoke. Da bi poploščena površina lahko trajala več desetletij, je treba enakomerno upoštevati kakovost podlage, kamna in betona.

Glede višin in padcev je pomembno, da pred polaganjem kamnitih plošč, s pomočjo več navkrižnih niti, izdelamo vodila, ki nam pomagajo, da z letvico lažje kontroliramo višino in smer padcev. Odvisno od situacije, vlogo vodila lahko imajo bočni robniki, pragovi, police balkonskih vrat ali bočno pritrjene aluminijske letve. V razmiku 1-2 metra postavimo eno ravno in nekoliko večjo porfido ploščo, ki je s pomočjo navkrižnih niti (križanih na sredini plošče) že pritrjena v beton, na natančno določeni višini in naklonu. Letvo za usmeritev povlačimo po vodilih ter na ta način pri polaganju kontroliramo višino in padce plošč.

Torej, pred polaganjem kamna, je treba s pomočjo štirih ali več navzkrižnih niti, spojiti zaželene točke višin oploščene površine (NIČLE) in plošče postaviti do višine niti.

 

Fugiranje kamna……

 

Način fugiranja je načeloma odvisen od projektne naloge, želje investitorja ali izkušenj polagalca tal.

V projektnih nalogah se pogosto navaja epoksidna, enokomponentna vodopropustna fuga, pakirana v vakumirani foliji, vmešana in pripravljena za vgradnjo na način, da jo najprej posipamo po površini in potem pometemo z metlo ali krtačo. Čez 1-2 dni se vstiku z vlago strdne. Inženirji priporočajo tudi gotove, prašnate izdelke za fugiranje, ki se mešajo z vodo ali nekatero drugo komponento, ter se tudi vgradijo s pomočjo metle ali krtače.

Iz lastnih izkušnjah lahk povemo, da sta za investitorja pomembna barva fuge in način vzdrževanja (čistenje fuge, zbiranje umazanije).

Številni polagalci tal spremljajo novosti na področju gradbeniške kemije. Ker je čas, ki ga rabijo za opravljanje nekakršnega dela ozko povezan z vnaprej določeno ceno, je razumljivo, da nerad preizkušajo različne izdelke številnih proizvajalcev. Polagalce tal načeloma skrbi tehnika fugiranja, med drugim tudi zato, ker je pranje fugirane površine zelo zahtevno delo, ki odvzema veliko časa. Da bi bilo čim manj razpokanih fug in relamacij, radi uporabljajo enostavne, preverjene metode, ponavadi s cementno podlago.

Pravilna izbira mase za fugiranje je vsekakor povezana z vrsti podlage, v kateroje položen kamen. Če je podlaga elastična in vodopropustna, potem bo takšna tudi fuga. Če na vodonepropustno podlago, praviloma beton, vgradimo vodopropustno fugo, se voda skozi fugo cedi do betona in tam se ohrani, ter v zimskem času povzroča veliko škodo.

Po fugiranju s cementno podlago in pranju, bo površina kamna nekaj časa imela tanek belkast odtenek. Podoben rezultat dobimo tudi pri uporabi zmesi na podlagi epoksidnih smol. V tem primeru bo površina kamna navidez mastna. Obe pojavi sčasoma izginita.

Da bi na površini kamna med fugiranjem in po fugiranju bilo čim manj umazanije, treba je zgornjo površino pred fugiranjem premazati z zmesi za impregnacijo kamna, če je možno brez efekta. To pomeni, da premaz ne spremeni videz kamna. Na impregnirani kamen se med fugiranjem oprime veliko manj umazanije, kot bi s pranjem ali pometanjem radi odstranili.

 

Kaj je porfido kamen……

 

JGre za eno izmed najtdrnejših podvrst granite. Nastal je s kristalizacijo (intermediarne) lave. Je trdnejši od večine podvrst granite, ki jih najdemo na trgu.

 

Barve Porfida….

 

Porfido se klasificira po odtenkih, najpogostejše: Viola / Grigio / Red-Braun.

 

Poreklo Porfido kamena….

 

Kamnolomi v severni Italiji in drugje v svetu.

 

Odpornost na obrabljanje………

 

Zaradi visoke tlačne trdnosti in visoke trdnosti na zvijanje, je Porfido kamen na samem vrhu materialov za polaganje talnih oblog, je odporen na zmrzevanje, ter navadno in morsko sol.

 

Avtor: Mirko Stijaković

Vse pravice pridržane © Mirko Stijaković