ÉPÍTKEZÉSI TERÜLET ELŐTTE ÉS UTÁNA

 

Magán ház udvar rendezése. Földkiemelés és a föld felszíni rétegének eltávolítása, a jelenlegi járdalappal való ellátás, beton gyalogutak lebontása. A víz szolgáló hajlékony új csövek végrehajtása . A föld és kő aggregátum feltöltése és végrehajtása, növények ültetése.

Az üzleti-lakó létesítmény környezetének berendezése. A föld felszíni rétegének kiemelése és eltávolítása. járdalap beépítése, a fű szönyeg és növények ültetése.

A lakó létesítmény megközelítésének berendezése. Földkiemelés és feltöltött anyag kiemelés. Feltöltés és felületek végrehajtása, gyaloglók megközelítésének végrehajtása, fű szönyeg és növények ültetése. Esővíz végrehajtott vízelvezetője.

Udvarak berendezése. Földkiemelés és szállítás. Feltöltés és ágy tervezése. Víz szógáló hajlékonyok vasbeton aknák végrehajtása. Járdalap ellátás, fedés és fából készült kerítés végrehajtása, díszító növények ütetése.

A magán ház udvara berendezése. Kő kockával körú alakú járdalappal való ellátás, darált kő lemezekkel való ellátás.

A családi ház udvara berendezése. Földes anyag kiemelése és eltávolítása, támréteg feltöltése és tervezése, a gyalogutak végrehajtása és járdalapi ellátás és szegélykő beépítése, a ház a végező homlokzati rétegének végrehajtása, díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. A támréteg feltölltése és előrekészítése a geotextil beépítéssel, szegélykő és megkőzelító rámpának és udvarának járdalappal való ellátása.Vasbeton lépcső és lépcső járdalappal való végrehajtása. Díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. A föld felszíni rétegének kiemelése, a jelenlegi járdalap és beton gyalogutak eltávolítása. A megközelítési gyalogutak végrehajtása, járdalappal való végrehajtása. A föld feltöltése és tervezése, növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. A megközelítő gyalogút padlói beton alap összezúzása és eltávolítása, a föld támrétegének odaszállítása és tervezése. Kör alakú járdalappal való végrehajtása. Díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. A zúzott kő támrétegének feltöltése és tervezése. Megközelítő gyalogutak végrehajtása, járdalap és szegélykő beépítése, díszító növények ültetése.

Kémény végrehajtása teljes téglából, támréteg előrekészítése, járdalappal való végrehajtása, szegélykő beépítése.

A családi ház udvara berendezése. A növényzet eltávolítása, a föld felszíni rétegének kiemelése. Szegélykő és járdalap beépítése, zúzott kő feltöltése, díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. Felület tervezése, a gyalogút végrehajtása kő lemezekkel és fa lécekkel, zúzott kő feltöltése, a fakéreg rétegével való feltöltése, díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. A földes anyag kiemelése. Különféle gránuláció zúzott kővel való felület feltöltése és tervezése. Támréteg végrehajtása és kör alalkú járdalappal való berendezése.

A lakó létesítmény környezete berendezése.
A jelenlegi aszfalt eltávolítása, a felszíni föld rétegének kiemelése. Új megközelítő út végrehajtása, aszfaltozás, úti szegélykő beépítése. A föld felszíni rétegének feltöltése, díszító növények beültetése.

Park berendezése. Föld kiemelése és felületek tervezése.

A családi ház udvara berendezése. A földes anyag kiemelése az árokban. Íj alakú kaszkadolt támfalvak végrahajtása – burkolat elhelyezkedése, vasbeton munkák végrehajtása. Kő lemezek, vágott kő járdalap elhelyezkedése, zúzott kő feltöltése, föld feltöltése és tervezése, díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. Épült grill végrehajtása, szillikát a végső réteg. Díszító növények ültetése.

A földes anyag kiemelése és eltávolítása, területek tervezése, zúzott kő támrétegének feltöltése és tervezése, a támfal végrehajtása-díszító téglával borított, járdalap elhelyezkedése.

Az udvar lejtő berendezése és stabilizációja kész beton elemekkel. Íj alakú kaszkádolt falvak végrehajtása, teljes téglával végrehajtott lépcső, kő kavics feltöltése.

A lakó létesítmény udvara berendezése. Támréteg feltöltése, fa alszerkezet berendezése, fedés elhelyezése. A föld felszíni réteg és fakéreg feltöltése, kő lemezek elhelyezkedése, fű szönyeg és díszító növények ültetése.

Földes anyag kiemelése és eltávolítása, úszoda szerkezet és beépítés végrehajtása, területek feltöltése és tervezése.

A kő lemezekből járdalap összezúzása és eltávolítása, a támfalból való kő lemezek kitörése. Fedés és gyalogutak végrehajtása, támfalvak berendezése.

A járdalapi elemek beszerző kiállítási hely berendezése.

A lakó létesítmény lejtő és megközelítés berendezése.

A lakó létesítmény udvara berendezése. Földes anyag kiemelése, területek feltöltése és tervezése, fából készült fészerek, megközelítő útak berendezése, díszító növények ültetése.

A lakó létesítmény gyalogó bejárat berendezése. Kőalappal falvak végrehajtása, AB lépcső íj alakú szerkezete végrehajtása, lépcső adaptációja, föld feltöltése, díszító növények ültetése.

A családi ház bejárát berendezése. Támfal teljes téglával való végrehajtása, járdalap elhelyezkedése.

A családi ház udvara berendezése. A jelenlegi támfal lebontása, föld kiemelés, új íj alakú kaszkád támfalvak végrehajtása, járdalap vágott kő lemezekkel való végrehajtása, támfalvak végező homlokzati réteg végrehajtása, növények ültetése.

A nyaraló udvara berendezése. Támréteg kiemelése, odaszállítása és tervezése, kör alakú járdalap elhelyezkedése.

A családi ház udvara berendezése. A jelenlegi kő lemezekből való jardalap eltávolítása, támfalvak kőlapjai eltávolítása. Járdalap és fa léce elhelyezkedése.

Udvarak berendezése. Szegélykő elhelyezkedése, támréteg feltöltése és tervezése, zúzott kő és föld feltöltése és tervezése, fa léce elhelyezkedése, díszító növények ültetése.

Lépcső szanálása. Viseltes lépcső borítás eltávolítása. Fa elemekkel való lépcső borítás végrehajtása.

A családi ház bejárat berendezése. Feltöltési anyag döngölése, támréteg előrekészítése. Járdalap elhelyezkedése.

Lakó létesítmény platója berendezése. Vasbeton alap előrekészítés, járdalap elhelyezkedése.

Lépcső szanálása. Viseltes lépcső borítás eltávolítása. Fa elemekkel való lépcső borításnak végrehajtása.

A családi ház udvara berendezése. A lépcső a kő lemezekkel való szervezése, támréteg előrekészítés és járdalap elhelyezkedése. A kerítés teljes téglával és kovacsolt vas elemekkel való végrehajtása.

A földes anyag kiemelése, AB íj alakú támfalvak végrehajtása, kör mintájú járdalap elhelyezkedése, földes anyag feltöltése, területek tervezése, fű szönyeg ültetése.

A családi ház bejárát berendezése. A földes anyag felszíni réteg kiemelése, a támréteg feltöltése és előrekészítése, szegélykő és járdalap elhelyezése, lépcső kőlap elhelyezkedése, zúzott kő feltöltése, díszító növények ültetése.

A családi ház terasz berendezése. Támszerkezet végrehajtása, fa padló borítása elhelyezése.

A lakó létesítmény megközelítésének berendezése. Föld és feltöltött anyag kiemelése. Felületek feltöltése és tervezése, gyalogó megközelítés végrehajtása, fű szönyeg és növények ültetése. Esővíz vízelvezetője végrehajtott.

A családi ház udvara berendezése. A gyalogút elektromos fűtés elhelyezése az előrekészült beton alapra, opločnik és kerítésoszlopok elhelyezkedése.

A családi ház megközelítés berendezése. Földes anyagok kiemelése, viseltes AB elemek kitörése. Alap előrekészítése, lépcső és gyalogút kőlap elhelyezkedése.

A lakó létesítmény udvara berendezése. A földes anyag kiemelése, alap előrekészítés, fa kerti fészerek végrehajtása, díszító elemek végrehajtása.

Üzleti létesítmény terasz berendezése. A terasz hordható szerkezete fa és AB elemekkel való végrehajtása, díszító sziklák elhelyezkedése, fa padló borítés beépítése.

A családi ház udvara berendezése. A növényzet és beton megközelítések eltávolítása, föld kiemelés. Támréteg feltöltés és tervezés, gyalogútak és kapu megközelítés végrehajtása, zúzott kő feltöltése, AB és vas elemekból való kerítés végrehajtása.

Park berendezés. Fák vágása és eltávolítása, föld kiemelése, területek tervezése és elegyengetés, területek feltöltése és tervezése.

A családi ház udvara berendezése. A jelenlegi lépcső lebontása. Új AB lépcső és támfal végrehajtása. Megközelítési járdalap és lépcső beépítése, lépcső kerítés cső elemekkel való végrehajtása, végső támfal homlokzata végrehajtása. Zúzott kő, fakéregek feltöltése, díszító növények ültetése.

A családi ház kapu bejárátának berendezése.
Alap előrekészítés, kő kockákkal való járdalap elhelyezkedés – kör alakú és íj alakú.

A családi ház kapu bejárátának berendezése. Alap előrekészítés, kő kockákkal való járdalap elhelyezkedés – kör alakú és íj alakú.

A lakó létesítmény udvara berendezése. Anyag kiemelése, feltöltés és felületek tervezése, AB támfalvak végrehajtása, védő kerítés fa elemekkel való végrehajtása, föld feltöltés, díszító növények ültetése.

A családi ház udvara berendezése. Föld kiemelés, felületek tervezése és feltöltése, gyalogutak végrehajtása, fű szönyeg és díszító növények ültetése, létesítmény homlokzata végrehajtása.

Lakó létesítmény környézet berendezése. Támréteg előrekészítése, létesítmény előtti gyalogút járdalappal való végrehajtása, úti szegélykő elhelyezkedése, alap előrekészítése és kapu bejárat aszfaltozása.

A családi ház megközelítés berendezése. AB kör alakú támfal végrehajtása, hidro-termo szigeteléssel, területek feltöltése és tervezése, járdalap elhelyezkedése, végső homlokzati réteg végrehajtása, fából készült fedő elemek elhelyezkedése.

Az udvar lejtő berendezése és stabilizációja kész beton elemekkel. Íj alakú kaszkád falvak végrehajtása, lépcső tele téglával végrehajtott, kő kavics feltöltése.

A lakó létesítmény gyaloglási megközelítés berendezése. Területek feltöltése és elegyengletése, a föld felszín réteg, zúzott kő és fakéreg feltöltése, megközelítő gyalogutak járdalappal való és fa elemekkel való végrehajtása, díszító növények ültetése.

A lakó létesítményhez gyaloglási hozzáférés berendezése. Támfalvak végrehajtása, AB lépcső szerkezeti kőlappal való ellátás, föld feltöltés, díszító növények ültetése, a támfal végső homlokzati réteg végrehajtása.

A családi ház udvar berendezése. A mostani elemek eltávolítása, a föld felszíni réteg kiemelése, falvak és kémények végrehajtása tele tégával, fakéreges réteg feltöltése, gyalogutak kő lemezekkel való végrehajtása, díszító elemek elhelyezése.

A családi ház udvara barendezéze. Felületek tervezése és elegyengletése, tarasz és gyaloguak fából készült elemekkel való végrehajtása, fakéreges réteg feltöltése, díszító növények ültetése.

A lakó létesítmény udvarának berendezése.
Támréteg feltöltése, fából készült alszerkezet beépítése, fedés elhelyezkedése. A föld felszíni réteg és fakéreg feltöltése, kő lemezek elhelyezkedése, fű szönyeg és díszító növények ültetése.

Minden jog fenntartva © Mirko Stijaković