O NAMA…..IDEJA I IZVEDBA

 

 GRAĐEVINSKI i ZEMLJANI RADOVI

na uređenju vrta i okućnice.

Strojni iskop i navoz materijala za pripremu podloge prije postave opločnika. Formiranje i niveliranje terena za trajni izgled vrta, grubi građevinski radovi, drvene i betonske ograde, gradilište Perjavica.

Iskop i izvedba armirano betonske konstrukcije, privatnih bazena za kupanje. Dobava i ugradnja bazenske opreme, postava mozaik, bazenskih pločica. Uređenje okoliša oko bazena, bazenske plaže u drvetu, kamenu ili betonskim opločnicima. Fotografija sa radilišta u Samoboru.

Iskopi za postavu vodovodnih šahti, cjevovoda oborinske i fekalne odvodnje, taložnih spremnika i upojnih bunara, u kamenu. Gradilište u Ližnjanu kod Pule, Vile Zanubia.

Skidanje starih travnjaka, odvoz, navoz zemlje, planiranje i zasnivanje travnih površina, sijanjem ili razastiranjem travnog tepiha, Zaprešić.

Izvedba roštilja, vrtnih sjenica, uz potok, na jezeru, radilište Kaptol.

Betonska konstrukcija bazena šalana i ljevana u jednom komadu. Monolitna armirano betonska konstrukcija, šalung za izljevanje zida i poda istovremeno, kompaktna cjelina AB konstrukcije. Gradilište u Istri.

Sanacija vlažnih i dotrajalih stepeništa, betoniranje, izoliranje, postava betonskih ili kamenih gazišta, Zelena Magistrala.

Razbijanje, utovar i odvoz betona, Brdovec.

Izvedba drvenih fasada, Jakopovec kod Varaždina.

Postava venecijanera. Fotografija sa radilišta Prhoč kod Jastrebarskog.

Zahtjevni radovi na opločenju i izvedba mozaika, Lašćinska Cesta.

Postava Wienerberger klinkera. Gradilište u Medvedgradskoj ulici.

Polaganje porfido kamena u betonu, Mlinovi.

Dobava i ugradnja grijača poda i automatskog upravljanja za topljenje snijega i leda. Fotografija radilišta u Blatu.

Postava granitnih kocki, Bizek.

Postava kolnih rampi, opločenje kolnih ulaza i nogostupa, Beton Lučko i Semmelrock opločnicima, Zagreb.

Idejno rješenje i izvedba drvenih kućica za odmor.

Opločenje velikih kvadratura na javnim površinama, radilište u Zagrebu.

Ugradnja dječijih igrališta.

Izvedba zahtjevnih betonskih potpornih i dr. zidova.

Izvedba potoka, fontana i kamenjara, Zaprešić.

Dobava kamena i izvedba suhozidnih kamenih zidova.

Izvedba drvenih terasa, Remetski Kamenjak.

Izrada projekta i ugradnja sistema automatskog zaljevanja HUNTER USA.

Iskopi i navozi većih količina materijala strojevima širine do 90 cm.

Transport materijala za navoz.

Direktan uvoz porfido kamena iz Italije.

Sva prava pridržana © Mirko Stijaković